Bung Terlihat Lelah ?

Seuer anu kaedanan (mohamhan)
Seueur anu panasaran (sarindang)
Mun amprok di warung pojok
Sadayana tambah pogot

Mararanis palayanan (akuan)
Darehdeh dina nampina (someah)
Matak betah anu ninggali
Tumaninah tur tararenang

Goreng dagingna
Haneut sanguna
Lalab sambelna
Duh narimat masakana
Aduh imutna, aduh manisna
Aduh keletna, tibelat ka bina bina
Matak betah anu ninggal
Tumaninah tur terenang

(Warung Pojok, ciptaan Abdul Adjib pimpinan Grup Tarling Putra Sangkala Cirebon pada tahun 1967, dipopulerkan oleh Uun Kurniasih)

Bung terlihat lelah?

Foto oleh Budi ND Dharmawan (2009)

7 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *